z11redswitch - Mouse.Ge

Go to content
კლავიატურის მოდელი: Z11

სტილი : მექანიკური
სვიჩები : Red Switch (წითელი)
ინტერფეისი : USB
განათბა : RGB (18 ფერი)
ღილაკკები : Gaming Keyboard
ღილაკების რაოდენობა : 74 (60%)


ფასი: 199ლარი
Back to content