s61redswitch - Mouse.Ge

Go to content
კლავიატურის მოდელი: S61 Red Switch

კლავიატურა არის მექანიკური: კი
სვიჩის ფერი: რედ სვიჩი
კლავიშების რაოდენობა: 61 კლავიში
კლავიატურას აქვს განათება: კი
კლავიატურის ფერი: შავი
ღილაკების ფერი: შავი


ფასი: 140ლარი
Back to content