bosstonmk912redswitch - Mouse.Ge

Go to content
კლავიატურის მოდელი: Bosston MK912 RED Switch

სტილი : მექანიკური
სვიჩები : Red Switch (წითელი)
ინტერფეისი : USB
განათბა : კი რაინბოვ ცისარტყელის ეფექტი
ღილაკკები : Gaming Keyboard
ღილაკების რაოდენობა : 104


ფასი: 190ლარი
Back to content