bajealk100orangeblack - Mouse.Ge

Go to content
კლავიატურის მოდელი: BAJEAL 100 Oranje Black

კლავიატურა არის მექანიკური: კი
სვიჩის სტრუქტურა: ბლუ სვიჩები
კლავიატურის ანათებს: კი
კარკასის ფერი: შავი
ღილაკების ფერი: შავი,ფორთოხლისფერი
ფასი:  190 ლარი
Back to content