aocgk410gaming - Mouse.Ge

Go to content
კლავიატურის მოდელი: AOC GK410 Gaming

კლავიატურის ტიპი: მექანიკური ბლუ სვიჩებზე
კლავიატურა ანათებს: კი
შეერთების ტიპი: უსბ

ფასი:  160 ლარი
Back to content